15.11.2023, Bucureşti – AFFR îşi propune să consolideze, să dezvolte şi să promoveze profesia de farmacist, susţinând practici de înaltă calitate şi oferind suport membrilor săi în toate laturile care ţin de desfăşurarea activităţii în domeniul farmaceutic. Asociaţia şi-a propus să devină încă de la început un agregator care să genereze soluţii durabile pentru sistemul de sănătate.

Farmacistul, ca profesionist al sistemului sanitar, nu este doar un furnizor de medicamente, ci şi un consilier de încredere, un educator vital pentru pacienţi. Rolul acestuia se extinde dincolo de comercializarea medicamentelor, implicând monitorizarea aderenţei la tratament, prevenirea erorilor medicamentoase, a reacţiilor adverse, interacţiunilor şi promovarea unui stil de viaţă sănătos. Totodată, farmacistul joacă un rol important în prevenţie, implementând programe şi proiecte cu caracter educaţional în comunităţile în care profesează, inclusiv în zonele geografice cu acces limitat la serviciile medicale.

Serviciile farmaceutice constituie un pilon esenţial al sistemului de sănătate, facilitând accesul pacienţilor la tratamentele necesare şi la consultanţă specializată pentru utilizarea corectă şi eficientă a acestora.

Mai mult, “Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România” susţinând farmaciile şi farmaciştii, este conştientă din practica de zi cu zi de barierele cu care aceştia se confruntă.

Printre acestea se numără:

1Lipsa acută de personal – profesia de farmacist este neatractivă pentru tinerii studenţi, dar şi absolvenţi. Farmacia nu poate funcţiona fără farmacist.

2Lipsa reprezentativităţii farmacistului în cadrul comisiilor de specialitate, cu rol de a stabili politici de sănătate. Farmaciştii “din teren” ar trebuie să fie incluşi în cadrul consultărilor cu autorităţile pentru a putea împărtăşi expertiza lor, dar şi provocările cu care aceştia se confruntă în desfăşurarea activităţii.

3Implementarea serviciilor farmaceutice fără a fi remunerate de către autorităţile statului

4Reclamele la farmacii, care impactează în mod negativ percepţia pacienţilor asupra profesiei de farmacist. Este nevoie de implicarea autorităţilor ca farmacistul să nu mai fie confundat cu un vânzător, ci să fie recunoscut ca un profesionist specializat în informarea, educarea şi consilierea pacienţilor. Reclamele dăunează imaginii acestuia, pacienţii percepând farmacia ca pe un simplu magazin.

5Politici de adaos necorespunzătoare care afectează sustenabilitatea şi aprovizionarea farmaciilor, aprovizionarea farmaciilor cu medicamente, multe dintre ele vitale pentru populaţie

6Lipsa sau deficitul de medicamente cauzată de preţ sau de distribuţia inechitabilă a acestora

7Impozitarea nediferenţiată, fără a se ţine cont de limitările reglementate ale domeniului farmaceutic

Având în vedere toate aceste aspecte cu care ne confruntăm zilnic, considerăm că este imperativ ca printr-un dialog transparent,accesibil şi continuu cu instituţiile publice, să fie găsite soluţii eficiente care să permită farmaciştilor să-şi desfăşoare activitatea şi să continue să asigure funcţionarea în condiţii corespunzătoare a sistemului de sănătate, având ca obiectiv comun, principal calitatea vieţii pacientului.

Despre Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România (AFFR)

AFFR a fost creată pentru a promova profesia de farmacist şi farmaciile, oferind acestora o alternativă viabilă a reprezentării în actualul sistem de sănătate. Înfiinţarea “Asociaţiei Farmaciilor şi Farmaciştilor din România” (AFFR) aduce beneficii industriei farmaceutice, sistemului de sănătate, protejând şi promovând profesia de farmacist, etica profesională şi normele de concurenţă loială.

În momentul de faţă, peste 30 de societăţi comerciale au devenit deja membre AFFR, însumând un număr de peste 850 de farmacii, respectiv 10% din totalul farmaciilor din România, cu o cotă de piaţă de 12% din cifra totală de afaceri.

AFFR se mândreşte cu o acoperire a farmaciilor extinsă în România, în peste 35 de judeţe, cu peste 600 de farmacii în mediu urban şi peste 250 de farmacii în mediu rural.